JEVI-Hygiëne

Voor uw hygiëne staan wij garant.

Ongediertebestrijding en Preventie met een professionele aanpak.

Home > Ongedierte > VliegenVliegen kunnen zich op beschutte plaatsen, zoals bijvoorbeeld keukens, opslagplaatsen, zolders, kruipruimte en stallen, ongestoord ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat zij in aantal toenemen en dat, zodra de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Hierbij hebben zij veelal een voorkeur voor plaatsen waar natuurlijke afvalproducten voorkomen, zoals mesthopen, vuilnisemmers, maar ook in de aarde van planten. De vleesvlieg is daarnaast veel te vinden in rottende stoffen, zoals kadavers.

Een vlieg kan 600 tot 2000 eitjes leggen in series van 100-150 stuks. De hele ontwikkeling van de vlieg, van ei tot volwassen vlieg kan, onder gunstige omstandigheden, binnen 1 tot 3 weken rond zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit bij warm weer tot een ware vliegenplaag kan leiden. Zoals vele dieren draagt ook de kamervlieg bacteriën bij zich en dreigt zij allerlei gevaarlijke ziekten over te brengen, en daarmee de volksgezondheid in gevaar te brengen. Zeker wanneer de vliegen in aanraking kunnen komen met voedingsmiddelen die op tafel staan uitgestald vlak voor of tijdens de maaltijd, bestaat de kans dat tezamen met het eten de achtergebleven bacteriën van de vlieg worden geconsumeerd. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Het is dan ook van het grootste belang dat voedingsmiddelen goed afgesloten worden bewaard en zo kort mogelijk voor de maaltijd tevoorschijn worden gehaald. Ook het verwijderen van etensresten is logischerwijs van belang omdat vliegen zich hiermee kunnen voeden, en dus in leven kunnen blijven om zich voort te planten.

Onze oplossing:


Ideaal voor paardenstallen.